ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Намерете най-близкия до Вас сервиз

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Съгласен(а) съм моите лични данни да бъдат обработвани с цел да ми се предоставя информация за Euro Repar Car Service SAS от EURO REPAR Car Service SAS в качеството му на администратор.

Администраторът ще обработва моите лични данни както следва:

 

Данни

Цел(и)

Съответни данни за идентификация и контакт  
(име*, имейл адрес*; телефонен номер, пощенски адрес, данни за идентификация на превозното средство (например идентификационен номер на превозното средство (VIN)*, регистрационен номер, дата на първа регистрация), спецификации на продукти и услуги (например модел, ниво на оборудване, двигател), тип услуга/сервизно обслужване*, пробег

Изпълнение на заявка за услуга

 

Всички изброени данни ще се съхраняват за 3 години.

 

 

Получатели

Моите лични данни ще бъдат разкривани за описаните по-долу цели на следните получатели:

 

Данни/Категории данни 

Цел(и)

Получател(и) 

Съответни данни за идентификация и контакт*, данни за идентификация на превозното средство*, съответни спецификации на продукти и услуги*, данни за запитване, избран Партньор на EURO REPAR Car Service SAS*, интерес за лизинг/финансиране (* ако е приложимо), данни, специфични за автопарк (* ако е приложимо) (Предварителна) Регистрация, Управление на акаунта, Осъществяване на връзка, комуникация и изпълнение на заявка; прекратяване на абонамент/абонамент за бюлетини 

EURO REPAR Car Service SAS и PSA Automobiles SA бул. Европа 2-10, 78 300 Поаси, Франция и Вашият избран партньор на EURO REPAR Car Service SAS​.  

Посочените по-горе получатели разкриват Вашите лични данни на съответните доставчици на (ИТ) услуги с цел подпомагане на администрирането на посочените цели, по-специално:  

·                Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Франция), което ангажира други лица (подизпълнители), обработващи лични данни, които са разположени извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ) в страна, за която не е налице решение за прилагане на адекватно ниво на защита на личните данни . Въпреки, че няма „решение за адекватно ниво на защита“ на Европейската комисия, предвидени са  подходящи предпазни мерки, които в този случай са съответни със стандартни договорни клаузи на EU Standard Contractual Clauses (EU SCC’s).  За да получите копие от въпросните клаузи, моля, следвайте този линк:  https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/ 

·                Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Франция), което ангажира други лица (подизпълнители), обработващи лични данни, които са разположени извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ) в страна, за която не е налице решение за прилагане на адекватно ниво на защита на личните данни . Въпреки, че няма „решение за адекватно ниво на защита“ на Европейската комисия, предвидени са  подходящи предпазни мерки, които в този случай са съответни със стандартни договорни клаузи на EU Standard Contractual Clauses (EU SCC’s).  За да получите копие от въпросните клаузи  моля, следвайте този линк: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf  

·                ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Paris

Съответни данни за идентификация и контакт*, данни за идентификация на превозното средство*, съответни продуктови спецификации*, предпочитан дилър 

Комуникация с клиенти 

ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Paris 

Съответни данни за идентификация и контакт  
(Име*, телефонен номер) 

Проследяване на изпълнението 

ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Paris 

 

Обработката на данни се основава на съгласието, което декларирам с настоящата декларация съгласно Член 6, алинея 1, буква а на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

 

Право на оттегляне на съгласие

Аз имам право да оттеглям моето съгласие по всяко време. За целта трябва да изпратя имейл до privacy-rights@eurorepar.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне (Член 7, алинея 3 от GDPR).

Запознат(а) съм с моите Права за поверителност и данните за контакт.

Вашите права

Като субект на данни Вие имате право на достъп, право на поправка, право на изтриване (право да бъдете забравени), право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данните, право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което е въз основа на Член 6, алинея 1, буква д или буква е от GDPR или когато личните данни се обработват за директни маркетингови цели в съответствие с приложимото право.

Моля, обърнете внимание, че горепосочените права са ограничени от закона и трябва да се изпълняват от нас евентуално само при определени условия.

Ако искате да упражните Вашите горепосочени права, моля, изпратете ни имейл на privacy-rights@eurorepar.com

Вашите лични данни могат да бъдат актуализирани от нас в качеството ни на отговорен(и) администратор(и) по всяко време (напр. промяна на Вашия адрес).

За да упражните правото си да подадете жалба (Чл. 77 от GDPR) моля, изпратете ни имейл на privacy-rights@eurorepar.com

 

За връзка с нас

EURO REPAR Car Service SAS and PSA Automobiles SA, бул. Европа 2-10, 78 300 Поаси, имейл до info-web@eurorepar.com .

 

За връзка с Длъжностното лице за защита на личните данни

EURO REPAR Car Service SAS and PSA Automobiles SA, бул. Европа 2-10, 78 300 Поаси, имейл: privacy-rights@eurorepar.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от съответния администратор, както е описано в Политиката за поверителност, в която ще откриете също повече информация относно Вашите права за поверителност и нашата информация за контакти.

Бих искал(а) да получавам допълнителна информация за Вашите продукти и услуги по:

-        Имейл

-        SMS

-        Телефон

-        Поща

И като избирам поне един от тези канали, аз давам съгласието си за обработката на съответните данни, както е описано в Декларацията за съгласие по-горе.

Аз имам право да оттеглям моето съгласие по всяко време (за контакт: privacy-rights@eurorepar.com и dpo@sfa.bg). Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне

icon-gear